تمامی حقوق قانونی این سامانه متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد
طراحی و اجرا: مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری خراسان رضوی